Diferència clau: transferència i transmissió d’accions

La transferència d’accions i la transmissió d’accions comporten el canvi de propietat d’accions en una empresa. La transferència d’accions es refereix a l’inversor per modificar voluntàriament la propietat de les seves accions donant-les a un altre inversor. La transmissió d’accions és un mecanisme pel qual el títol a les accions està devolucionat per mort, successió, herència o fallida. Aquesta és la diferència clau entre la transferència i la transmissió d’accions.

CONTINGUTS 1. Visió general i diferències claus 2. Què és la transferència d’accions 3. Què és la transmissió d’accions 4. Comparació de costat a costat - Transferència i transmissió d’accions

Què és la transferència d’accions

Les accions es poden transferir a causa de diverses situacions com ara recaptar nou capital, regalar accions a una altra persona o recuperar una inversió (recuperar la seva inversió). Aquí, el propietari original de les accions es coneix com a 'cedent' i el nou titular d'accions és el 'cedent'. En una transferència d’accions, s’hauria d’omplir un “formulari de transferència d’accions” indicant tota la informació rellevant de la transferència i també s’ha de lliurar al nou titular el certificat d’acció. El nou accionista està obligat a pagar un cànon de timbre a la transferència d’accions en cas que el titular pagui més de 1.000 £ per adquirir les accions.

Les accions d’una empresa pública són generalment transferibles. Un cop cotitzades les accions a la borsa, hi ha un control limitat sobre els subscriptors de les accions. No obstant això, hi pot haver criteris preacordats aplicables per restringir una transferència d’accions de la manera següent.

Restriccions dels Estatuts (AOA)

Els Estatuts estableixen com es gestiona, governa i és propietat la companyia. Els articles poden posar restriccions als poders de la companyia per tal de protegir l’interès dels accionistes. AOA també pot indicar la capacitat de l’empresa de comprar les accions en un moment determinat

Acords d'Accionistes

Es tracta d’un acord entre els accionistes de l’empresa constituït amb l’objectiu principal de salvaguardar la seva inversió. Aquest tipus d'acords es poden constituir col·lectivament entre tots els accionistes o dins d'una classe específica d'accionistes. Es poden incloure clàusules per evitar que les parts indesitjables adquireixin accions a l’empresa que puguin provocar una dilució del control.

Denegació del Consell d'Administració

Els Estatuts tenen el consell d'administració el poder d'acceptar o rebutjar la sol·licitud de transferència de les accions. Si els consellers consideren que la sol·licitud de transferència no coincideix amb el millor interès de la companyia, no permetrà que es produeixi la transferència. Cal aprovar una resolució especial en cas que els consellers desitgin prohibir la transferència.

Diferència entre la transferència i la transmissió d’accions

Què és una transmissió d’accions?

Si s’ha de materialitzar una transmissió d’accions, el cedent ha d’executar un acte vàlid a favor del cedent. Les disposicions relatives a la transmissió d’accions s’especifiquen a l’apartat 56 de la Llei de societats de 2013. En cas de defunció del propietari d’accions, les accions es transmetran als seus hereus legals. Els hereus beneficiaris haurien d’inscriure els seus noms al registre dels membres de l’empresa si tenen dret a les accions de l’accionista mort.

Els documents necessaris per sol·licitar la transmissió d'accions d'un accionista mort són:


  • Còpia certificada del certificat de defunció Certificat de participació original Certificat de successió de la carta d’administració Sol·licitud de transmissió signada pels hereus legals

Quina diferència hi ha entre la transferència i la transmissió d’accions?

Llista de referència:

Imatge de cortesia:

"Filipines borsàries" de Katrina.Tuliao - (CC BY 2.0) a través de Wikimedia Commons