FTA vs PTA

Els temps han canviat des de l'època de la guerra freda, i també hi ha el comerç entre països. Tot i que existeix un organisme mundial per governar el comerç entre països conegut com Organització Internacional del Comerç, els països tenen aquesta pràctica de tractament preferent quan es fan membres d’un bloc de països per ajudar a augmentar el volum de comerç de béns i serveis. Actualment se solen escriure dos termes PTA i TLC pel que fa al comerç entre països. Es tracta de conceptes similars i, per tant, hi ha molta confusió en la ment de la gent comuna pel que significa realment, i si són iguals, per què tenir dues sigles amb el mateix propòsit de millorar els vincles comercials.

Què és PTA?

PTA significa un acord comercial preferent i és un pacte econòmic entre els països participants per ajudar a millorar la quantitat de comerç reduint gradualment les tarifes entre els països participants. Les barreres al comerç no s’eliminen del tot, però es mostra una preferència envers els països participants en comparació amb altres països del món. Hi ha sortides de l'OMC en el sentit que els drets i els aranzels es redueixen significativament. L'OMC pretén tenir els mateixos aranzels i taxes en el comerç internacional entre països, però en el cas del PTA, aquestes tarifes es redueixen molt més del que permet el GATT.

Què és FTA?

L’ALCA constitueix un acord de lliure comerç i es considera una etapa avançada del comerç entre els països participants d’un bloc comercial. Es tracta de països que es comprometen a eliminar les barreres i tarifes artificials del comerç entre els països participants. Els països que comparteixen enllaços culturals i enllaços geogràfics són molt més propensos a tenir un bloc comercial d’aquesta magnitud. Un d'aquests blocs és la Unió Europea on es practica el lliure comerç entre els països de la unió.

Quina diferència hi ha entre FTA i PTA?

L’objectiu que el PTA i l’ATS siguin similars, la línia fina que divideix aquests acords es desdibuixa de vegades, però és cert que el PTA sempre és un punt de partida i l’ALT és l’objectiu final dels països participants en un bloc comercial. Mentre que el PTA té l’objectiu de reduir les tarifes, l’ALT té l’objectiu d’eliminar les tarifes del tot.

Enllaços relacionats:

1. Diferència entre Barreres Tarifàries i Barreres No Tarifàries

2. Diferència entre GATT i GATS